Lettersoep online dating

De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mediafin.Voor sommige diensten aangeboden op deze website wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen.Zij wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies.

Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Mediafin.De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om: a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren.Mediafin behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren.Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.De websites bevatten meerdere links naar websites van derden.

Search for lettersoep online dating:

lettersoep online dating-43lettersoep online dating-81lettersoep online dating-61lettersoep online dating-49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “lettersoep online dating”