Paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas

HOSANA ANG AMING AWIT Isang pamilyang diwa ng kapaskuhan Think of your fellow man Lend him a helping hand Put a little love in your heart.You see it’s getting late Oh please don’t hesitate Put a little love in your heart.

** I am your reed,sweet shepherd, glad to be Now if you will,breathe out your joy in me And make bright songs or fill me With the soft moan of your love When your delight has failed To call or move your flockfrom wrong Dearest Lord,teach me to be generous Teach me to serve You as I shouldto give and not to count the cost To fightand not to heed the woundsto toil and not to seek for rest To labor and ask not for rewardsave that of knowing that I do Your most holy will. Tinapay na nagmulasa butil ng trigopagkaing nagbibigay ng buhay mo At alak na nagmulasa isang tangkay ng ubasinuming nagbibigay lakas (Koro) Where there is fear, I can allaywhen there is pain, I can heal When there are wounds, I can bindand hunger I can fill Lord, grant me courage Lord, grant me strength Grant me compassionthat I may be your heart today Where there is hate I can confrontwhere there are yokes, I can release Where there are captives, I can freeand anger I can appease Lord, grant me courage Lord, grant me strength Grant me compassionthat I may be your heart today Where there is fear, I can allaywhen there is pain, I can heal When there are wounds, I can bindand hunger I can fill Lord, grant me courage Lord, grant me strength Grant me compassionthat I may be your heart today Sa maybahay ang aming bati‘Merry Christmas’ na maluwalhatiang pag-ibig ‘pag siyang naghariaraw-araw ay magiging Paskong lagiang sanhi po ng pagparitohihingi po ng aginaldokung sakaling kami’y perhuwisyopasensya na kayo’t kami’y namamasko. We turn to your grace,resting in your peace,sheltered from despair. Noel, Noel, Noel, Noel Born is the King of Israel REFRAIN: We await Your Spirit. Now we pray thatin Your goodness, You may take all that we give.Sa pag-ibig Ko,kayo sana ay manahan,at bilin Ko na kayo ay magmahalan. Nasaan ang diwa ng pagmamahalna maghahatid ng awa ng Maykapal? Turuan Mongmaging bukas-paladat matutong mamuhay ng banal Kaya bilang isang pag-aalayito’y aking ihahandog sa ‘Yo (Koro) Koda: Tanging pangarap kosana’y bigyang daan Sa landas ko’y hawiin angbuhawi ng gulo Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko Tunwin at gawing ulan,laan sa buhay kong tigang Mula sa pagkakasadlakako’y muling ibangon Mo At umasa kang maglilingkod sa ‘Yo. Katotohanan N’ya ay sabihin.kadakilaan N’ya ay awitin. Tanglawa’t patnubayan,o butihing bituin, daigdig na alilang lungkot at dilim;ituro kay Hesukristo, Pag-asa ng mundo! The herald angels sing,“Glory to the new born King: Peace on earth, and mercy mild, God and sinners reconciled! O Sing, choirs of angels, Sing in exultation, Sing all that hear in heaven God’s holy word. We await Your peace Grant us Your loveand compassion. (Refrain) Let peace begin with me Let this be the moment now. To take each moment And live each moment With peace eternally.**Pinili ka’t hinirang upang mahalin Nang mamunga’tbunga mo’y panatilihin. ‘Pinagkaloob tayo ng Diyossa isa’t ‘ting umaasa,nangangako Siya t’wina: Refrain 1: Sa batong ito,itatayo Ko ang aking bayan! (ulitin ang Koda) REFRAIN: Precious body, Precious Bloodhere in bread and wine. Bread of Love is broken now; Cup of Life is poured. This is the bread of Godcoming down from heaven,giving life to us, to all the world. Maulap man ang langit mo,at magdilim ang ‘yong mundo, Di ba’t sa pagiging-tao ng Diyostayo’y nagkaroon ng Manunubos? Dinggin daing ng kapwa natin:kapayapaan sa mundo’y hiling REFRAINAng liwanag ng Talang Gabayna suminag sa mundong nahimlay,ginising ang diwa. (Refrain) The First Noel, the Angels did saywas to certain poor shepherdsin fields as they lay In fields where they lay keeping their sheep On a cold winter’s night that was so deep. ”Joyful all ye nations rise,join the triumph of the skies; With the angelic host proclaim,“Christ is born in Bethlehem! Give to our Fatherglory in the Highest; O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord. Lord, we greet Thee, Born this happy morning, O Jesus! Word of the Father,now in flesh appearing; O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord. Let there be peace on earth, And let it begin with me.Itulot Mong sa ‘Yong pag-ibigako mamatay, Itulot Mong sa ‘Yong pag-ibigako mabuhay.Itulot Mong ang huling pintigng aking puso aymaging tanda ngisang wagas na pag-ibigng isang wagas na pag-ibig.

Search for paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas:

paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-89

II…ng pagdaloy ng panahonsinubok mo bang itanong:“Hindi ba’t sa pagiging-taong Diyos,tayo’y nagkaroon ng Manunubos? Ang sanhi po ng pagparito,hihingi po ng aginaldokung sakaling kami’y perhuwisyopasensya na kayo’t kami’y namamasko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas”

  1. Prepared Parenthood outlines what young children should really notice at choice ages inside their report Human Sexuality – What Small children Have to have towards Notice and Even though.